ASBEST OG ASBESTSANERING

Hva er Asbest?

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende.
Les mer om asbest her.

Nyttig informasjon om asbestsanering
Våre Tjenester - Asbestsanering